18 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z uruchomieniem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, która umożliwia załatwienie wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi za pośrednictwem własnego profilu, przez internet, wkrótce wyłączony zostanie serwis e-Inspektorat. Stąd też wstrzymana zostaje rejestracja kont w serwisie e-Inspektorat, a wszystkich już zarejestrowanych użytkowników serdecznie zapraszamy do rejestracji własnego profilu na portalu pue.zus.pl. Korzystając z PUE uzyskają Państwo elektroniczny kontakt z ZUS 24 godziny na dobę. Za jej pośrednictwem przedsiębiorcy rozliczą i zapłacą składki, ubezpieczeni zweryfikują stan swojego konta w ZUS i wyliczą prognozowaną emeryturę a świadczeniobiorcy zyskają dostęp do elektronicznych formularzy PIT.

Z poważaniem
Wydział Komunikacji Społecznej
ZUS

Przewodnik po serwisie e-inspektorat ZUS Przewodnik po serwisie e-inspektorat ZUS
Przeczytaj, jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta w tym profilu. Dzięki przewodnikowi poznasz układ informacyjny i opis treści dostępnych w poszczególnych opcjach serwisu e-inspektorat ZUS.
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Tu znajdziesz adresy, telefony, wskaźniki, składki, odsetki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wykaz aktów prawnych, poradniki, informatory...
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Aby ułatwić płatnikom składek podjęcie właściwych (i w poprawnej kolejności) działań, które powinni wykonywać podczas wypełniania ustawowych obowiązków wobec ZUS, pogrupowaliśmy sprawy w typowe sytuacje, z którymi spotykają się płatnicy.
Co powinieneś zrobić, gdy:
Poniżej prezentujemy listę sytuacji najczęściej przeglądanych przez użytkowników serwisu. Pełna lista dostępna jest po kliknięciu na strzałkę znajdującą się po lewej stronie.
Ustalenie podlegania właściwemu ustawodawstwu osób obywateli Polski, cudzoziemców - obywateli EU
Delegowanie pracowników z Polski (lub do Polski) lub czasowe prowadzenie działalności na własny rachunek na obszarze innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EOG
Zgłoszenie pracodawcy zagranicznego jako płatnika składek i jego rozliczenia z ZUS
więcej...
18
Kalendarium ZUS
Aktualności
Aktualności w Aktualności w RSS
Co to jest RSS?
19 kwietnia 2017 r.
Komunikat w sprawie poświadczania zaświadczeń o niezaleganiu
29 marca 2017 r.
"Prosto z ZUS": Nowe formularze ZUS od kwietnia w całej Polsce
28 marca 2017 r.
Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od  1.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
24 marca 2017 r.
Niedostępność serwisów internetowych ZUS oraz portalu PUE
21 marca 2017 r.
Kapitał początkowy - im szybciej, tym lepiej
więcej...
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników Informacje powiązane ze sprawami
Poszczególne czynności wykonywane przez klientów ZUS zostały opisane w formie spraw do załatwienia, które z kolei połączono w grupy tematyczne. Zawarte w nich informacje przedstawiają niezbędny zakres danych potrzebnych do poprawnego załatwienia spraw, ukazują także sposoby uzyskania pomocy przy ich realizacji.
Chcę załatwić sprawę dotyczącą problematyki:
Poniżej znajdziesz najczęściej wykorzystywane informacje użyteczne przy załatwianiu spraw.
Poniżej prezentujemy listę spraw najczęściej przeglądanych przez użytkowników serwisu. Pełna lista dostępna jest po kliknięciu na strzałkę znajdującą się po lewej stronie.
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych przez pracownika w imieniu pracodawcy zagranicznego
Delegowanie pracowników z Polski lub czasowe prowadzenie działalności na własny rachunek na obszarze innego niż Polska państwa członkowskiego - na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Ustalenie podlegania właściwemu ustawodawstwu osób, które zamierzają podjąć pracę lub rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek na obszarze innych Państw Unii Europejskiej
Ustalenie podlegania właściwemu ustawodawstwu cudzoziemców - obywateli EU, którzy zamierzają podjąć pracę lub działalności na własny rachunek w Polsce
Zgłoszenie pracodawcy zagranicznego jako płatnika składek ZUS nieposiadającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa
Składanie wniosków w sprawie zastosowania wyjątkowego uregulowania w trybie art. 17 rozporządzenia 1408/71.
Informowanie ZUS o zakończeniu oddelegowania lub pracy za granicą
Przedłużanie okresu oddelegowania pracowników lub pracujących na własny rachunek z Polski do państwa UE/EOG
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych przez pracodawcę zagranicznego
więcej...
Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki. Terminy rozliczania i opłacania składek. Numery kont bankowych
Poradniki Poradniki
Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu
Minimalna podstawa wymiaru Minimalna podstawa wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
więcej...

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej