18 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Regulamin korzystania z serwisu e-Inspektorat ZUS
Data ostatniej zmiany: 29 lutego 2016 r.
§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu e-Inspektorat.ZUS.pl, zwanego dalej serwisem, prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Obsługi Klientów, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. (0 - prefiks - 22) 667 21 41, faks (0 - prefiks - 22) 667 21 55.
2. Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.


§ 2

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Serwis jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzenia i aktualizacji danych zgodnie ze stanem faktycznym.
4. ZUS zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości serwisu i wprowadzania zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.
5. Treści zawarte w serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem jakichkolwiek działań należy je dodatkowo zweryfikować: telefonicznie, listownie lub osobiście w jednostce ZUS.
6. Każdy użytkownik korzysta z zasobów serwisu na własną odpowiedzialność.
7. ZUS dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, ZUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez użytkowników wskutek wykorzystania zasobów serwisu widzianych w przeglądarce internetowej.


§ 3

1. Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo.
2. ZUS zezwala na wykorzystywanie zasobów serwisu do celów informacyjnych. Wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zm.).
3. W serwisie nie jest prowadzona promocja innych niż ZUS podmiotów.


§ 4

1. ZUS gwarantuje ochronę danych i informacji o użytkowniku zgodnie z przyjętą i stosowaną w Zakładzie polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
2. Ogólne zasady ochrony prywatności użytkowników serwisu zdefiniowane zostały na stronie "Zapewnienie prywatności".
3. Regulaminy poszczególnych elektronicznych usług mogą określać szczegółowe odrębne zasady ochrony danych.
4. ZUS nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla użytkownika przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów użytkownika.
5. W przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres jest dostępny w serwisie, ZUS nie zapewnia zachowania prywatności czy poufności przesyłanych informacji, materiałów oraz nie gwarantuje, że nie zostaną naruszone inne prawa z nimi związane.


§ 5

1. ZUS może czasowo zawiesić dostęp użytkownika do danych wprowadzonych przez niego za pośrednictwem serwisu do czasu zaprzestania przez niego działań godzących w zasady określone niniejszym regulaminem.
2. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika bądź zawieszenia dostępu do jego danych przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres: Departament Obsługi Klientów, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5.
3. ZUS może trwale usunąć dane użytkownika, jeśli ten nie zaprzestanie działań sprzecznych z polskim prawem bądź niniejszym regulaminem.
4. ZUS nie jest zobowiązany do poinformowania użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu z systemu informatycznego jego danych.


§ 6

1. W razie likwidacji Serwisu wszystkie dane użytkowników będą trwale usunięte z serwerów - bez ich uprzedniego powiadamiania.
2. ZUS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez obowiązku powiadamiania użytkowników.


§ 7

Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie użytkownik akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.


§ 8

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2007 r.

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej